Ý tưởng kinh doanh Internet

Nếu bạn đang nghĩ về một ý tưởng kinh doanh Internet, bạn sẽ không đơn độc. Internet hoặc các doanh nghiệp trực tuyến là một trong những tìm kiếm thường xuyên nhất.

Từ các cửa hàng Internet nghiêm ngặt tới các trang web để bổ sung cho các cửa hàng thực tế và các công ty bán hàng đấu giá giống như eBay, các ý tưởng kinh doanh về cách bắt đầu kinh doanh trên Internet là một trong số các loại khởi động thường xuyên nhất của chúng tôi.

Ý tưởng kinh doanh nào phù hợp với bạn? Việc kinh doanh tốt nhất cho bạn là một trong những bạn yêu thích và bạn đang chuẩn bị để thực hiện một cam kết lớn. Có lẽ đó là một ý tưởng kinh doanh Internet.
Ý tưởng kinh doanh Internet
Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ mô tả bắt đầu một doanh nghiệp mới đòi hỏi nhiều hơn việc có một em bé mới - bạn phải chuẩn bị để cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng, thời gian và sự chú ý của bạn bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm.

Mỗi phần bên dưới bao gồm các kế hoạch kinh doanh mẫu, công cụ lập kế hoạch kinh doanh, bộ dụng cụ khởi động và các tài nguyên trực tuyến khác cụ thể cho ý tưởng kinh doanh này và có thể giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Mẫu Internet và Kế hoạch kinh doanh trực tuyến
Chúng tôi có hơn 500 mẫu khác nhau kế hoạch, trong nhiều ngành công nghiệp loại. Một số là chơi thuần túy (chỉ dành cho doanh nghiệp Internet), và một số gạch ngói (các doanh nghiệp có cửa hàng vật lý hoặc văn phòng và các trang web) và 125 kế hoạch này có thể được đọc trực tuyến. Xem danh sách đầy đủ các kế hoạch mẫu.

Bắt đầu Trang Tài nguyên Kinh doanh trên Internet Trang kinh doanh Internet
bắt đầu có một loạt các tài nguyên và các công cụ khác giúp bạn viết kế hoạch kinh doanh Internet một cách hiệu quả và giúp doanh nghiệp Web của bạn trực tuyến.

Các bài báo kinh doanh trên Internet khác
Trang Bplans.com, Chạy kinh doanh trực tuyến , chứa nhiều bài viết và công cụ giúp bạn phát triển kế hoạch kinh doanh cho kinh doanh Internet, tiếp thị kinh doanh điện tử, các vấn đề pháp lý và cải thiện trang web của bạn.

Các bài viết về Khởi sự Kinh doanh
Cho dù bạn đang nghĩ đến hướng đi nào, các bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn các mẹo và chiến lược tổng quát để giúp bạn bắt đầu với ý tưởng kinh doanh.

The Business Quyền cho bạn bằng cách Nolo
Nếu bạn muốn làm việc cho chính mình, nhưng không có một doanh nghiệp đặc biệt trong tâm trí, có lẽ bạn đang tự hỏi những gì loại hình kinh doanh bạn nên bắt đầu. May mắn thay, câu trả lời là luôn luôn giống nhau: bắt đầu một liên doanh bạn biết ...

15 câu hỏi hàng đầu từ SCORE
Nghiên cứu của các doanh nhân thành đạt đã chứng minh rằng những người kinh doanh nhỏ thành công có những đặc điểm chung nhất định ...

Chiến lược Khởi sự Kinh doanh
... những người đang làm ăn có kế hoạch kinh doanh. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn và biết ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không

Nhận xét